Tag Archives: Vondelpark

Vondelpark Openluchttheater

Đọc thông tin về chương trình ca nhạc ở công viên Vondelpark lâu lắm rồi, giờ mới có dịp ngồi xem.

IMG_20160709_154436

Advertisements