Tag Archives: supply chain management

Bàn về môn học “Quản trị chuỗi cung ứng”

Hôm nay gửi xong cái báo cáo cho mấy ông giáo, dành chút thời gian thử ‘săm soi’ cái đề cương môn học “Quản trị chuỗi cung ứng” (SCM) ở nhà xem sao. Cũng may mắn là được trợ giảng 2 lớp về logistics và SCM cho bậc cử nhân ở đây và đã có suy nghĩ từ lâu nhưng giờ mới rảnh xíu để so sánh thử xem sao. Dù rằng mọi sự so sánh đều là khập khiễng 🙂 Có 3 vấn đề tạm thấy trước mắt:

Thứ nhất, về mục đích môn học. Môn học ở nhà thì quá ôm đồm và nghe rất ‘kêu’, ví dụ như “Thực hiện được việc tinh giản chuỗi cung ứng để đem lại một hệ thống tối ưu.”, “Hoạch định và vận hành được hệ thống logistics trong doanh nghiệp”, ” Hoạch định và vận hành được hệ thống thu mua trong doanh nghiệp”,…Cảm giác như đây là chương trình đào tạo C-levels hơn là đào tạo bậc cử nhân. Môn học bên này thì rất cụ thể và rõ ràng về mục tiêu: “examining and understanding problems…”, “Being able to recognize fundamental structures…”, “putting forward well-founded, substantiated points of view…”.

Thứ hai, về kiến thức cần thiết để học môn này (mình không xài từ “điều kiện tiên quyết”, nghe nặng nề quá – ở đây họ dùng từ rất nhẹ nhàng “recommended knowledge”), môn học ở nhà cần đủ thứ hầm bà lằng như “…quản trị học, Quản trị chiến lược, Vận tải quốc tế, Kinh doanh quốc tế”. Ở đây, đòi hỏi duy nhất “Business Mathematics”. Mà chắc cũng đúng, vì chương trình ở nhà toàn là kiến thức “cao siêu”, lướt qua nội dung thì toàn là mang tính tổng quát nên đòi hỏi nhiều thứ là phải, cần gì cái mớ kiến thức cơ bản trong lĩnh vực này (Hơi thắc mắc là chỉ có 3 tín chỉ và ở mức độ nhận thức của sinh viên giai đoạn này thì sao mà nuốt nổi mớ kiến thức tầm cao đó). Nội dung chương trình bên này thì cũng có một số phần mang tính tổng quát, nhưng có sự chọn lọc và có những nội dung rất cụ thể và cơ bản trong lĩnh vực này. Hơi lo là sau này khi xin việc liên quan, sinh viên được hỏi những nội dung cơ bản như “cycle inventory”, “safety inventory”, “reorder cost”, “holding cost”, “reorder point” hay mô hình cơ bản EOQ tính toán ra sao mà không biết thì xong rồi. Mình chưa đề cập đến một số nội dung cơ bản cụ thể khác như “service level”, “fill rate” hay nguyên lý như “Hockey Stick Effect”. Hơn nữa, bản chất của lĩnh vực logistics và SCM là đụng đến tối ưu, mà đã tối ưu là đụng đến toán, ngay cả cá nhân mình cũng còn thấy ngán. Ngoài ra, mình nghĩ sinh viên ra trường mà làm trong lĩnh vực này thì ít nhất cũng phải làm “bốc vác” trước đã, trước khi lên làm sếp. Hồi xưa đi khi làm logistics cũng vậy, việc đầu tiên của mình là nhân viên chứng từ, làm mỗi việc kiểm tra chứng từ đấy.

Cuối cùng, nói về đội ngũ giảng dạy, ở nhà thì mình không dám đánh giá, nhưng ở đây thì “lecturers” (giảng viên) là 2 người đều là Assistant Professor (đúng nghĩa chức danh trong lĩnh vực này nha), trợ giảng là 3 PhD students (dĩ nhiên môn học này tới 6 tín chỉ lận). Nhưng cũng cho thấy môn học này không dễ xơi.

Thôi, vài sự so sánh khập khiễng, còn mình lo sao đi hết chặng đường để theo đuổi cái đam mê đã. Khó, nhưng phải quyết tâm thôi!

Advertisements