Tag Archives: Dyke

Afsluitdijk

Thời phổ thông khi học địa lý thì nghe nói Hà Lan là quốc gia nằm dưới mực nước biển (low country). Khi tận mắt nhìn thấy con đê biển hùng vĩ Afsluitdijk dài 32 km, nối vùng North Holland và vùng Friesland thì mới hiểu rõ điều đó. Mực nước phía trong đất liền thấp hơn mực nước biển bên ngoài khoảng 5-6 mét (con đê này cao hơn 7 mét). Khả năng chống chọi với thiên nhiên của con người Hà Lan quả là đáng khâm phục.

Afsluitdijk_1 Afsluitdijk_2

Advertisements