Tag Archives: Berlin

Berlin

Ngày 9/11 năm ngoái đánh dấu 25 năm bức tường Berlin sụp đổ (9/11/1989 – 9/11/2014), kết thúc sự chia cắt nước Đức và Châu Âu. Năm 2011 có dịp ba lô trên lưng ghé thăm thành phố này bởi đây là nơi mình mong muốn ghé thăm nhất khi hồi nhỏ đã nghe nói rất nhiều về Đông Đức & Tây Đức nhưng rất mơ hồ. Một chuyến đi đem lại cái nhìn thực tế và khách quan về một giai đoạn lịch sử ở Châu Âu. Cũng thú vị không kém khi ghé xem bảo tàng trụ sở chính Gestapo (Mật vụ của Tổ chức SS, Đức Quốc Xã), hiểu hơn về hoạt động của tổ chức này thời đó.

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements