Tag Archives: architecture

wozoco

Lễ còn nhiều việc, chẳng muốn đi đâu, nhưng hôm nay có nắng nên đạp xe mò đến chỗ cái ‘building’ này. Kiến trúc thật ấn tượng. Đạp xe về thì bị lạc mấy lần, rút cuộc cũng về đến nơi. Mai ‘Easter’ rồi.

wozoco