Tag Archives: Amsterdam Light Festival

Bikes everywhere

Xe đạp là đặc trưng của Amsterdam rồi, chính vì vậy lễ hội ánh sáng năm nay cũng không thể thiếu hình ảnh của nó.

inst_light-festival-2

Advertisements