Tag Archives: Amsterdam Light Festival

Amsterdam light festival 2016-2017

Vậy là lễ hội này đã bắt đầu như mọi năm, tối qua đi làm về trễ cũng chạy vội vào xem một vài chỗ. Cảm giác những ngày Christmas và New Year đang đến rất gần…

inst_light-festival-1