Monthly Archives: June 2017

Eating durian!

Durian is a wonderful fruit (also well known as “king of fruits”) in South East Asian countries. However, most European people do not like it due to an unpleasant odor. After watching this clip, I completely understand the idiom, “one man’s meat is another man’s poison” 馃檪

Advertisements

C么 gi谩o c农

S谩ng nay 么ng gi谩o gh茅 ph貌ng n贸i: Dung, qua ph貌ng tao c贸 c谩i n脿y d脿nh cho m脿y. V峄玜 m峄 c峄璦, th岷璽 b岷 ng峄 khi g岷穚 l岷 c么 gi谩o c农 h峄搃 h峄峜 峄 B峄, c峄 c农ng l脿 ng瓢峄漣 h瓢峄沶g d岷玭 v脿 ch岷 b脿i bu峄昳 b岷 v峄 lu岷璶 v膬n. Tay b岷痶 m岷穞 m峄玭g h峄廼 th膬m l岷玭 nhau. S谩ng khi 膽i ngang qua ph貌ng 么ng gi谩o m脿 c峄 ngh末 膽贸 l脿 bu峄昳 g岷穚 g峄 sinh vi锚n b矛nh th瓢峄漬g. Nh矛n l岷 c么, th岷 n茅t th峄漣 gian, nh瓢ng d谩ng d岷 v岷玭 nh瓢 x瓢a. S谩u n膬m r峄搃 c貌n g矛, ngay c岷 m矛nh 膽岷 c农ng 膽茫 c贸 t贸c b岷 r峄搃. V峄 l岷 ph貌ng th矛 nh岷璶 ngay c谩i email c峄 c峄 v脿 c岷 c谩i t岷 h矛nh m矛nh ch峄 chung c岷 3 ng瓢峄漣 sau bu峄昳 b岷 v峄, c谩i t锚n file v岷玭 c貌n nguy锚n “ITMMA_Defense_May 13 2011.JPG”. 脭i th峄漣 gian!

V脿i d貌ng v岷瓂, h么m nay Amsterdam n贸ng qu谩!

WP_20170619_12_39_18_Pro

Gi峄 M谩 (膼inh D岷璾)

膼煤ng ng脿y n脿y 4 n膬m tr瓢峄沜 (l峄媍h 芒m) M谩 膽茫 ra 膽i. V脿i th谩ng sau, con c农ng b岷痶 膽岷 cu峄檆 h脿nh tr矛nh 4 n膬m xa c谩ch, 膽峄 r峄搃 h脿ng n膬m 膽煤ng ng脿y gi峄 M谩, con l岷 膽岷縩 ng么i ch霉a nh峄 峄 膽芒y th岷痯 n茅n nhang nh峄 v峄 M谩. Nh峄 nh峄痭g ng脿y M谩 b峄噉h n岷眒 tr锚n gi瓢峄漬g 峄 nh脿 anh Hai, m峄梚 khi con 膽岷縩 th膬m th矛 c芒u 膽岷 bao gi峄 c农ng l脿 “Th岷眓g D农ng 脿?”. Th岷 gi峄 m茫i kh么ng bao gi峄 c貌n nghe 膽瓢峄 gi峄峮g n贸i c峄 M谩 n峄痑. Ch峄 c岷 mong M谩 h茫y b矛nh an v脿 thanh th岷 峄 n啤i xa 膽贸.