Sinterklaas 2016

Sáng nhận được email của faculty rằng mọi người có thể về sớm 1 tiếng nếu công việc sắp xếp được vì tối nay chính thức là tối mà Sinterklaas sẽ đi phát quà cho các em nhỏ. Cách đây 2 năm cũng đã thấy và chụp được một tấm Sinterklaas đi diễu hành ngoài đường rồi. Một truyền thống hàng năm thật là thú vị.

img_8024

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s