Singel

Có lẽ Singel là một con kênh có nhiều ngôi nhà với kiến trúc đặc trưng nhất của Amsterdam. Đặc biệt khi thành phố sụp tối, những ngôi nhà thắp sáng tạo nên bức tranh đẹp thật đẹp bên dòng kênh này.

wp_20161126_19_12_04_pro

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s