bikes at school

Năm học mới đã bắt đầu, cảm nhận rõ nhất là bãi để xe đạp bên ngoài trường không một chỗ trống để nhét xe vô. Ngay cả bãi để xe dành cho nhân viên dưới tầng hầm cũng kín chỗ. Ngôi trường trở lại không khí nhộn nhịp và bận rộn vốn có của nó.

wp_20160921_13_46_38_pro

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s