canal houses again

Nét đẹp xưa vẫn còn được lưu giữ đến tận ngày nay. Việc bảo tồn kiến trúc ở đây thật tuyệt vời.

WP_20160723_15_31_37_Pro.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s