một ngày đẹp

Hôm nay trời nắng chang chang, thấy nhiệt độ cuối ngày lên đến 26 độ. Trời xanh thẳm, vừa đến trường liền dựng xe chụp một tấm. Bắt đầu một ngày mới, ‘a thesis reading day’!

IMG_20160622_083924

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s