dinner

Sáng làm tô mì gói, ráng cầm cự nhưng đến 5 giờ chiều chịu thua, nhảy vô làm bữa tối. Done. Nhìn cũng ngon và hấp dẫn há!

IMG_20160605_174335

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s