Cơm lạp xưởng

Tủ lạnh trống trơn sau những tuần lang thang. Mệt quá, sắp đồ ra xong là lăn ra ngủ ngay. Dậy, còn chút lạp xưởng cho buổi tối nay, độc món với ‘rice’. Mai phải đi siêu thị ‘replenish’ gấp cái tủ lạnh nhỏ của mình.

IMG_6588

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s