15 years of same-sex marriage

Ngày 1/4/2001, Hà Lan là nước đầu tiên trên thế giới thừa nhận quyền hợp pháp về hôn nhân đồng tính. Nhân dịp này dòng chữ iamsterdam đặt ở gần tòa thị chính của thành phố cũng đổi sang màu cầu vồng để đánh dấu sự kiện này.

IMG_3951

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s