The 1st week of spring

Thế là mùa xuân đã chính thức bắt đầu từ hôm qua, tuần mới của một mùa mới bắt đầu, nhanh lắm, rồi lại hè và hết năm học, cảm thấy áp lực ngày càng tăng…

IMG-20160321-03408

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s