an instant supper

Không có mỳ gõ buổi tối thì có mỳ ly vậy 🙂 Ngon gì đâu trong cái không khí lành lạnh ở văn phòng. Thêm cái ly vitamin sủi bọt nữa là đủ sức cầm cự tới khi về rồi.

IMG-20160218-03069

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s