Mệt

Đôi khi mệt trong lúc làm việc, kiếm vài câu quotes tự ‘inspire’ chính mình. Nhớ đến cái email của thằng bạn thân động viên khi vừa qua lại đây sau dịp nghỉ hè vừa rồi “Life is journeys, and what we can learn through the journeys is more important than what we can receive at the end of journey. Try to continue and finish your current journey nhé.” Cám ơn mày nha Duy! Thôi, làm việc tiếp đây.

IMG_2042

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s