Walk Austria’s Alps

Lần đầu tiên được bước chân lên dãy núi Alps, leo đến chỗ ‘World Heritage Skywalk’ ở độ cao 350 mét so với nóc nhà Hallstatt. Một trải nghiệm ‘hiking’ thú vị khi dẫm lên lớp tuyết dày trong cái lạnh, cái gió, và cái quất của những hạt tuyết rơi. Phải mất gần tiếng rưỡi đồng hồ mới lên đến nơi. Có lúc trượt ngã rồi lại cười một mình về những khoảnh khắc đó, nhưng rồi nó như thêm cái động lực để tiếp tục. Một chút liên tưởng đến chặng đường mình đang đi, ít nhiều giống như trải nghiệm này, hi vọng cuối cùng mình sẽ đến nơi, cho dù sẽ rất nhiều khó khăn và thách thức.

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s